• Gratis verzonden en snel in huis!
  • Dé specialist op gebied van tropische bomen
  • Ruim 15 jaar ervaring
NL NL
Terug naar home

Retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. De consument heeft niet de mogelijkheid om bij aankoop van bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten (levende producten) zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
De consument kan de geleverde bomen, struiken, planten en soortgelijke natuurproducten niet retourneren tenzij er met bevestiging van de ondernemer duidelijk sprake is van een beschadiging. Daarnaast is de regel dat als u het product aanplant u het product accepteert in de staat zoals deze is. U kunt het product dan niet meer retourneren. Hierin zal de ondernemer beslissen wie er verantwoordelijk is voor deze beschadiging. De ondernemer zelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van een product na levering.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Pakket: €9,95
Pallet: €49,95

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tropictrees B.V. - Pruisische Veldweg 220A, 7552 AE Hengelo, klantenservice@tropictrees.nl, 074 - 349 0735) via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.